Rodinný dům

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům jednoduchého tvaru bez podsklepení, se 5 obytnými místnostmi a příslušenstvím, určený pro čtyřčlennou domácnost.

Součástí domu je garáž pro dva automobily s krytým stáním pro automobily návštěvníků před garážovými vraty. Kolem domu je terasa či venkovní ochlazovací prostor k sauně.

Elektrická energie bude používána na vnitřní osvětlení, zásuvkové rozvody, přípravu pokrmů a napojení drobných el. spotřebičů.

Bude využíván pro vytápění a ohřev vody v kondenzačním kotli (výkon 10-16kW) s externím integrovaným zásobníkem umožňující i napojení solární technologie. Plyn bude do objektu přiveden plynovodním potrubím LPe D32 od HUP umístěného na hranici pozemku.

Dešťová voda ze střechy a část zpevněných ploch (příjezd ke garáži, přístupový chodník -viz výkresová dokumentace) bude odváděna kanalizačním potrubím přes zadržovací šachtu s řízeným odtokem do veřejné dešťové kanalizace. Ostatní zpevněné plochy (okapní chodník, terasy) budou vyspádovány do přilehlého trávníku, kde bude vodě umožněno vsakování.

úvod